Zespół Aspergera - obalamy krzywdzące mity na jego temat

Zespół AspergeraW grupie przedszkolaków jeden chłopiec znacznie różni się od reszty dzieci. Mało co mówi, trzyma się z boku, a kiedy chce się z kimś bawić, jest odpychany. Przegania od gry młodszego kolegę, bo w instrukcji wyraźnie jest napisane, że gra jest od 5 lat, a on jest za mały. Jako jedyny w grupie potrafi już czytać. Ma swoje rytuały i nie lubi zmian. Denerwuje się np. gdy mama sprzątając poprzestawia mu niektóre zabawki w pokoju.

Read more...

   

Patologie w małych społecznościach

Patologie w małych społecznościachNazwą patologia społeczna określa się zjawiska, które powodują lub mogą powodować skutki, zagrażające istnieniu i rozwojowi danej społeczności lub społeczeństwa, w związku z czym ocenia się je jako niepożądane lub bulwersujące i są postrzegane jako określone problemy społeczne. Patologia społeczna rozumiana jest zwykle dwojako.

Read more...

   

Praca socjalna z rodziną niepełnosprawnego intelektualnie

Praca socjalnaNiepełnosprawność intelektualna jest poważnym zaburzeniem rozwojowym, polegającym na znacznym obniżeniu stopnia rozwoju intelektualnego, które wiąże się z deficytami w zakresie zachowań adaptacyjnych. Jest to zaburzenie, które dotyka bezpośrednio nie tylko samą osobę chorą, ale również jej rodzinę i bliskich. Zadaniem pracy socjalnej jest pomoc zarówno osobie niepełnosprawnej, jak i jej rodzinie w przezwyciężeniu natłoku trudności, jakie stwarza niepełnosprawność intelektualna.

Read more...