Budżet partycypacyjny, obywatelski - definicja, idea, szanse i zagrożenia

Budżet partycypacyjny, obywatelskiCoraz więcej lokalnych społeczności domaga się bezpośredniego decydowania o przyszłości, wsi, miast, gmin. Widzą to rządzący samorządami i - choć często niechętnie i z oporami - dołączają do rewolucji obywatelskości. Partycypacyjne budżety to ani nie nowy ani nie polski wymysł.

Gdy nad Wisłą rodziła się demokracja 1989 roku, gospodarka przestawiana była na rynkowe tory a myślenie społeczne wyswobadzało się z nakazowego na kreatywne, w dalekim, brazylijskim Porto Alegre rozpoczęły się prace nad oddaniem w ręce mieszkańców części pieniędzy. Nie jest zaskoczeniem, że takie rozwiązanie miało co najmniej tylu przeciwników, co zwolenników. Nie mogło być inaczej, skoro gra szła o grube pieniądze, a przez to o władzę.

Więcej…

   

Rodzina - definicja, cechy, funkcje

RodzinaRodzina ze względu na jej intymne, wewnętrzne życie, więzi emocjonalne między członkami wspólnoty rodzinnej, specyfiki atmosfery domowej stanowi dla badacza trudny przedmiot badań. W pedagogicznych obszarach badawczych rodzina definiowana jest jako grupa wychowawcza, w której funkcjonują stosunki małżeństwa i pokrewieństwa kształtując relacje wychowawcze między jej członkami. Rodzina również ujmowana jest jako instytucja wychowawcza, w której podejmowana jest działalność opiekuńczo - wychowawcza.

Więcej…