Co to jest sekta? Cechy, rodzaje sekt

SektaPojęcie sekty jest dość ciężkie do zdefiniowania. Główną przyczyną jest to, że każda z nich jest inna, opiera się na odmiennych wierzeniach oraz to, że ciągle się zmieniają, dochodzą nowe itp. Najprawdopodobniej słowo "secta" pochodzi od łacińskiego wyrazu "sequi", co oznacza "iść, podążać za kimś" lub od słowa "secare", czyli "odciąć się od kogoś".

Read more...

   

Niepełnosprawność - definicja. Osoby z niepełnosprawnością

NiepełnosprawnośćOsoby z niepełnosprawnością istniały w społeczeństwie od zawsze, jednak samo angielskie słowo "disability" i jego polski odpowiednik pojawiło się w drugiej połowie XX wieku. Co tak naprawdę oznacza słowo niepełnosprawność? Wyjaśnienie tego terminu jest niezwykle trudne, ponieważ obejmuje ona swoim zasięgiem wiele aspektów życia między innymi społeczne, fizyczne, psychiczne, socjologiczne, medyczne, prawne oraz wiele innych. Nie istnieje jedna ogólna definicja niepełnosprawności.

Read more...

   

Piecza zastępcza - czym jest? Rodzina zastępcza

Piecza zastępczaPiecza zastępcza jest opieką, którą sprawuje się nad dzieckiem rodziców, którzy nie są w stanie zapewnić mu opieki osobiście. Najczęściej wynika to z dysfunkcji rodziny, przejściowych lub ciągłych trudności, jakie przeżywa rodzina. Dziecko, którego potrzeby bytowe i emocjonalne nie mogą zostać zaspokojone w rodzinie, obejmowane jest opieką zastępczą. Piecza zastępcza ma na celu nie tylko pomoc samemu dziecku, ale pośrednio również pomoc rodzinie w przywróceniu jej zdolności do opieki i wychowania dziecka.

Read more...