Niepełnosprawność - definicja. Osoby z niepełnosprawnością

NiepełnosprawnośćOsoby z niepełnosprawnością istniały w społeczeństwie od zawsze, jednak samo angielskie słowo "disability" i jego polski odpowiednik pojawiło się w drugiej połowie XX wieku. Co tak naprawdę oznacza słowo niepełnosprawność? Wyjaśnienie tego terminu jest niezwykle trudne, ponieważ obejmuje ona swoim zasięgiem wiele aspektów życia między innymi społeczne, fizyczne, psychiczne, socjologiczne, medyczne, prawne oraz wiele innych. Nie istnieje jedna ogólna definicja niepełnosprawności.

Read more...

   

Piecza zastępcza - czym jest? Rodzina zastępcza

Piecza zastępczaPiecza zastępcza jest opieką, którą sprawuje się nad dzieckiem rodziców, którzy nie są w stanie zapewnić mu opieki osobiście. Najczęściej wynika to z dysfunkcji rodziny, przejściowych lub ciągłych trudności, jakie przeżywa rodzina. Dziecko, którego potrzeby bytowe i emocjonalne nie mogą zostać zaspokojone w rodzinie, obejmowane jest opieką zastępczą. Piecza zastępcza ma na celu nie tylko pomoc samemu dziecku, ale pośrednio również pomoc rodzinie w przywróceniu jej zdolności do opieki i wychowania dziecka.

Read more...

   

Zespół Aspergera - obalamy krzywdzące mity na jego temat

Zespół AspergeraW grupie przedszkolaków jeden chłopiec znacznie różni się od reszty dzieci. Mało co mówi, trzyma się z boku, a kiedy chce się z kimś bawić, jest odpychany. Przegania od gry młodszego kolegę, bo w instrukcji wyraźnie jest napisane, że gra jest od 5 lat, a on jest za mały. Jako jedyny w grupie potrafi już czytać. Ma swoje rytuały i nie lubi zmian. Denerwuje się np. gdy mama sprzątając poprzestawia mu niektóre zabawki w pokoju.

Read more...