Głuchota a niedosłuch. Rewalidacja dziecka z zaburzeniem słuchu

Rewalidacja dziecka z zaburzeniem słuchuDziałem pedagogiki specjalnej, zajmującym się problemami osób głuchych i niedosłyszących jest surdopedagogika. Bada ona metody pracy z taką osobą, obejmuje też profilaktykę i poradnictwo dla osób z grupy ryzyka.

Więcej…

   

Bezrobocie - czym jest? Rodzaje i metody przeciwdziałania bezrobociu

Bezrobotny mężczyznaBezrobocie jest zjawiskiem polegającym na tym, że część ludzi zdolnych do pracy i poszukujących pracy nie może znaleźć nigdzie zatrudnienia. Jest to ogólna definicja bezrobocia, natomiast samo bezrobocie można podzielić na kilka rodzajów.

Więcej…