Bezrobocie - czym jest? Rodzaje i metody przeciwdziałania bezrobociu

Bezrobotny mężczyznaBezrobocie jest zjawiskiem polegającym na tym, że część ludzi zdolnych do pracy i poszukujących pracy nie może znaleźć nigdzie zatrudnienia. Jest to ogólna definicja bezrobocia, natomiast samo bezrobocie można podzielić na kilka rodzajów.

Więcej…

   

Ubóstwo materialne a wykluczenie społeczne

Ubóstwo a wykluczenie społeczneUbóstwo jest zjawiskiem występującym na przestrzeni wieków w każdej kulturze. Wielu socjologów oraz pedagogów uważa ubóstwo za główny problem społeczny, z którym nie mogą poradzić sobie nawet najbardziej rozwinięte społeczeństwa. Ludzie ubodzy są traktowani za gorszych, znajdują się najczęściej w najniższej klasie społecznej. Aby określić jego związek z problemem wykluczenia społecznego należy jednak najpierw wyjaśnić znaczenie obu tych terminów i przyjrzeć się im trochę głębiej.

Więcej…

   

Więcej artykułów…