Czy melancholia woli kobiety? Depresja: przyczyny, zapobieganie i terapie

DepresjaNiektóre badania wykazują większą skłonność do depresji u kobiet. Tego zdania nie należy zbytnio uogólniać - większość kobiet nigdy nie zachoruje na depresję, podobnie jak i mężczyzn. Istnieje jednak większe ryzyko, związane z wieloma czynnikami, nie tylko natury biologicznej, ale również psychospołecznej, kulturowej, cywilizacyjnej, które powodują, że kobieta jest bardziej podatna do stanów nazywanych przez psychiatrię "depresyjnymi".

Read more...

   

Zaburzenia lękowe - rodzaje, przyczyny, objawy, leczenie

Zaburzenia lękoweZaburzeniami lękowymi nazywamy zaburzenia nerwicowe, których głównym objawem jest lęk. Mają one wpływ na nasze zdrowie fizyczne, samopoczucie psychiczne, zachowanie oraz funkcjonowanie społeczne. Wyróżniamy kilka typów zaburzeń lękowych, wśród nich są fobie, zespół lęku panicznego, uogólnionego oraz zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, zwane dawniej nerwicą natręctw.

Read more...

   

Głuchota a niedosłuch. Rewalidacja dziecka z zaburzeniem słuchu

Rewalidacja dziecka z zaburzeniem słuchuDziałem pedagogiki specjalnej, zajmującym się problemami osób głuchych i niedosłyszących jest surdopedagogika. Bada ona metody pracy z taką osobą, obejmuje też profilaktykę i poradnictwo dla osób z grupy ryzyka.

Read more...