Zaburzenia lękowe - rodzaje, przyczyny, objawy, leczenie

Zaburzenia lękoweZaburzeniami lękowymi nazywamy zaburzenia nerwicowe, których głównym objawem jest lęk. Mają one wpływ na nasze zdrowie fizyczne, samopoczucie psychiczne, zachowanie oraz funkcjonowanie społeczne. Wyróżniamy kilka typów zaburzeń lękowych, wśród nich są fobie, zespół lęku panicznego, uogólnionego oraz zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, zwane dawniej nerwicą natręctw.

Read more...

   

Głuchota a niedosłuch. Rewalidacja dziecka z zaburzeniem słuchu

Rewalidacja dziecka z zaburzeniem słuchuDziałem pedagogiki specjalnej, zajmującym się problemami osób głuchych i niedosłyszących jest surdopedagogika. Bada ona metody pracy z taką osobą, obejmuje też profilaktykę i poradnictwo dla osób z grupy ryzyka.

Read more...

   

Bezrobocie - czym jest? Rodzaje i metody przeciwdziałania bezrobociu

Bezrobotny mężczyznaBezrobocie jest zjawiskiem polegającym na tym, że część ludzi zdolnych do pracy i poszukujących pracy nie może znaleźć nigdzie zatrudnienia. Jest to ogólna definicja bezrobocia, natomiast samo bezrobocie można podzielić na kilka rodzajów.

Read more...